Công trình dock leveler tại công ty Mạnh Toàn

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Công ty Mạnh Toàn

Địa chỉ: Tứ Kỳ – Hải Dương

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Sản phẩm: Dock leveler – sàn nâng tự động