Công trình cửa cuốn đóng mở nhanh tại KCN Đại An mở rộng -TP Hải Dương

Công ty TNHH KPF Việt Nam đặt trụ sở tại khu công nghiệp Đại An mở rộng . Đây là công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất các loại bu lông ốc vít.

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Địa điểm: Khu XN2, khu công nghiệp Đại An mở rông, TP Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty KPF Việt Nam

Sản phẩm: Cửa cuốn nhanh Naviflex

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018